Nieuwsberichten

Blik op het lidmaatschap Bovib

Blik op het lidmaatschap Bovib

Saskia Kapper, CCO bij Hero Interim Professionals, is de voortrekker van de Werkgroep Leden van de Bovib. Zij vertelt waarom zij naast haar drukke baan graag tijd vrij maakt voor de branchevereniging voor brokers en intermediairs. “Het is belangrijk dat we onze specifieke dienstverlening een sterke stem geven in Den Haag en met eigen keurmerk laten zien dat we voor kwaliteit staan.”

Er zijn natuurlijk brancheverenigingen voor uitzenders (ABU, NBBU) maar die belangen lopen sterk uiteen met die van MSP’s, brokers en zzp-bemiddelaars, stelt Kapper. “Zij willen liever zzp terugdringen, terwijl wij streven naar een eerlijke, transparante en goed werkende arbeidsmarkt waarin ook zzp’ers hun plek hebben. Dat kan overigens prima aanvullend aan uitzenden, want de zzp’ers waar wij mee en voor werken bevinden zich vooral in het midden en hogere segment.”

Sterke lobby

De Bovib neemt in de flexmarkt dus een bijzondere positie in en claimt een belangrijke, objectieve rol in de actuele discussie over zzp-wetgeving (opvolging Wet DBA). Voorzitter Frederieke Schmidt Crans deed niet voor niets onlangs een dringende oproep aan de politiek om de Bovib te betrekken bij de invulling en uitvoering van nieuwe wetgeving.

“Bij Hero zijn we de hele dag bezig met allerlei vormen van flex - weten wat wel en niet kan en hoe je dit moet borgen. Wij hebben een soort poortwachtersfunctie. Als intermediair brengen wij twee werelden bij elkaar. Door die kennis en ervaring kunnen wij heel goed inschatten of een wet in de praktijk ook echt uitvoerbaar is.”

Dankzij een sterke lobby zit de Bovib regelmatig aan tafel met ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere stakeholders om de belangen van MSP’s, brokers en zzp-bemiddelaars te behartigen.

Staan voor kwaliteit

Om de unieke dienstverlening zoveel mogelijk eenduidig te profileren en om te laten zien dat de sector staat voor kwaliteit, is er het Bovib-keurmerk. Het Bovib-keurmerk is het eerste en enige keurmerk voor intermediairs en brokers die een inhuurketen beheren of activeren namens en voor opdrachtgevers.

Het keurmerk verenigt de belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 met specifieke eisen passend bij de werkzaamheden van deze specifieke branche (aanvullend Bovib-kader). Dit eigen keurmerk voor MSP’s, brokers en zzp-bemiddelaars is absoluut nodig, want ook in dit opzicht voldoet de certificering die de ABU en NBBU hanteren niet, legt Kapper uit. “Waar het om gaat bij certificering is zekerheid en vrijwaring voor opdrachtgevers. Met ons eigen sterke Bovib-keurmerk kan elk gecertificeerd lid dat garanderen.”

Netwerk

Waar MSP’s, brokers en zzp-bemiddelaars voorheen puur als concurrenten tegenover elkaar stonden en geen gemeenschappelijke belangen deelden, is dat dankzij de actieve brancheorganisatie nu heel anders, weet Kapper. “Het contact en de kennisdeling met aanpalende bedrijven is heel mooi. Als ik nu een vraag heb, bel ik even met een concullega. Het netwerk levert mij als lid veel op.”

Samen staan de leden sterker en samen houden zij de kwaliteit van de dienstverlening hoog en worden misstanden in de sector tegengegaan. Zo is er een klachtenmeldpunt, waar men terecht kan als er dingen gebeuren die niet volgens afspraak zijn. Dan hoeft een partij niet zelf actie te ondernemen, maar kan de Bovib dit als brancheorganisatie oppakken en oplossen.

Groot voordeel van lidmaatschap is ook dat leden altijd bij de Bovib terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke kwesties, werkgeverszaken, extra informatie en advies.
“In de coronatijd was er natuurlijk de fysieke afstand, maar nu kunnen we elkaar weer actief opzoeken. Ik kijk dan ook echt uit naar de BBQ van de Bovib Business Club die binnenkort plaatsvindt.”

Nog geen lid? En geïnteresseerd naar wat de Bovib te bieden heeft? Bekijk nu online de nieuwe brochure Blik op het lidmaatschap.

Reacties

Log in to read and post comments