Nieuwsberichten

Bovib betreurt val kabinet: 'Veel belangrijke dossiers blijven liggen'

Bovib betreurt val kabinet: 'Veel belangrijke dossiers blijven liggen'

Hoe moet het verder met de hervorming van de arbeidsmarkt en het langslepende zzp-dossier nu het kabinet is gevallen? ZiPconomy inventariseerde de reacties en verwachtingen van belangenbehartigers en brancheorganisaties. Ook Bovib reageert.

De Bovib betreurt de val van het kabinet Rutte IV, zegt voorzitter Marc Nijhuis tegen ZiPconomy. “Veel belangrijke arbeidsmarktdossiers blijven nu liggen, terwijl we gebaat zijn bij daadkracht en duidelijkheid", zegt de voorzitter. Hij verwijst in het bijzonder naar nieuwe wetgeving rond zelfstandig ondernemers en de certificeringsplicht voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

De brancheorganisatie voor intermediairs, MSP-dienstverleners en brokers ziet ook een kans. “Het blijft van groot belang politieke partijen te doordringen van grootschalige hervormingen op de arbeidsmarkt. Als Bovib willen we daar graag een bijdrage aan leveren en wij zijn als geen ander in staat de partijen van de juiste informatie te voorzien als het gaat om de inzet van flexibele werkvormen.”

Regels rondom werken met zelfstandigen

Er is ondertussen al jaren veel onduidelijkheid rondom de Wet DBA en werken met zelfstandig ondernemers. De politiek probeert inmiddels al meer dan 20 jaar de vraag op te lossen 'wanneer is iemand werknemer en wanneer zelfstandige?' De minister van SZW was dit jaar aardig op weg. Zij was van plan het criterium ‘gezag’ te verhelderen en met een extra aanwijzing voor een arbeidsovereenkomst, namelijk of iemand ‘ingebed’ is in de organisatie. Daarnaast komen er contra-indicaties die te maken hebben met de mate van ondernemerschap van de werkende.

Vooral dat laatste vindt Bovib erg belangrijk. Ons advies is om eerst de ondernemerscriteria te toetsen, alvorens te kijken naar ‘gezag’ en ‘inbedding in de organisatie’. Door eerst te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van zelfstandig ondernemerschap, ontstaat er meer zekerheid en duidelijkheid voor zzp’ers, intermediairs en opdrachtgevers. Daarbij zal dit ook de handhaafbaarheid voor de Belastingdienst vergroten, omdat de groep waar handhaving nodig is, kleiner zal worden.

Wij betwijfelen wel of het criterium inbedding in de organisatie daadwerkelijk voor meer duidelijkheid gaat zorgen. Wij, als specialisten op de (flexibele) arbeidsmarkt, vinden dat er gekeken moet worden naar de werkende in plaats van het werk dat uitgevoerd wordt. Het werk dat uitgevoerd wordt is daarbij minder relevant, omdat zelfstandig ondernemers (die ook evident zelfstandig ondernemer zijn) soms tijdelijk worden ingehuurd om werk uit te voeren dat ingebed is in de organisatie. Dit moet mogelijk blijven, aangezien het missen ervan serieuze negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening van vele organisaties.

Certificeringsplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was namelijk bezig met een certificeringsplicht voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De wet moet zorgen dat uitzendbureaus en andere uitleners (ook bepaalde intermediairs) al hun medewerkers goede arbeids- en leefomstandigheden geven. Zodra de wet ingaat, mogen werkgevers alleen nog mensen inlenen van gecertificeerde bureaus. Doen ze toch zaken met een partij zonder certificaat, dan krijgen ze een boete.

Bovib staat positief tegenover deze plannen. Wij volgen het nieuws over de verplichte certificering voor uitzendbureaus om te zorgen dat ons keurmerk erop aansluit. Onze doel en dat van het kabinet zijn tenslotte hetzelfde: zorgen dat een opdrachtgever zaken doet met een betrouwbare partij die zijn zaken op orde heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

De wet moest op 1 januari 2025 ingaan, maar liep vertraging op omdat de Raad van State forse kritiek had. De minister zou na de zomer met een aangepast voorstel komen, het is nu onduidelijk of dat nog gaat gebeuren.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen