Nieuwsberichten

Bovib ziet kansen nieuwe kabinetsperiode: ‘Regeren in plaats van reageren’

Bovib ziet kansen nieuwe kabinetsperiode: ‘Regeren in plaats van reageren’

Eindejaarscolumn 2021

Beste leden,

Met frisse moed kijkt Bovib naar het nieuwe jaar. Ondanks dat live bijeenkomen nog steeds moeilijk is, hebben wij als vereniging niet stil gezeten. Onlangs organiseerden we rondetafelsessies waarin leden hun ideeën en wensen deelden. Dat was zeer waardevol en komende tijd bouwen we hierop voort.

Opdrachtgevers betrekken

Naast ledenwerving en imagoverbetering is het betrekken van opdrachtgevers een belangrijk doel. We willen meer samenwerken en tegelijkertijd laten zien waar wij als intermediaire dienstverleners voor staan. Bovib kan inkopers helpen hun aanbestedingen en offertetrajecten te verbeteren, zodat we vraag en aanbod nog beter bij elkaar kunnen brengen. Daarnaast kunnen we zo beter in kaart brengen welke behoeftes opdrachtgevers hebben als het gaat om flexibele arbeid.

Keurmerk: zelfregulering in een vakvolwassen branche

Intensievere samenwerking helpt bovendien om opdrachtgevers te ondersteunen en betrekken bij regulering en risicobeheersing. Het keurmerk speelt een belangrijke rol. Steeds meer opdrachtgevers vragen om het Bovib-keurmerk, want ondernemingen met dit keurmerk borgen kwaliteit, zijn financieel gezond en houden zich aan maatregelen en geldende wet- en regelgeving bij het inzetten of activeren van een inhuurketen. Het Bovib-keurmerk geeft niet alleen comfort aan opdrachtgevers, maar ook aan de politiek. Deze vorm van zelfregulering binnen de sector laat zien dat niet overal een wet voor hoeft te komen. Als vakvolwassen branche kunnen wij een hoop zelf organiseren.

Lees ook: Risicoanalyse voortaan vast onderdeel van het kwaliteitskeurmerk

Politiek gesprek op niveau

Meer samenwerking helpt ons bovendien een beter beeld van de markt te schetsen voor beleidsmakers. Als we de opdrachtgever een sterkere positie geven, kunnen wij op een ander niveau in gesprek met de politiek. Ook samenwerkingen met andere branchepartijen versterken onze positie in Den Haag. Dit jaar hebben we daar al mooie stappen in gezet met gezamenlijke statements.

Tot slot biedt het nieuwe regeerakkoord veel kansen. We zien dat het kabinet nog veel zaken moet uitwerken en daarbij kunnen wij helpen. Dit is niet alleen een doel voor volgend jaar, maar voor de hele volgende kabinetsperiode. We willen deze keer op voorhand aan tafel, regeren in plaats van reageren. Daar gaan we ons voor inzetten. Dankzij samenwerkingen met andere brancheorganisaties en opdrachtgevers kunnen we nu een breed gedragen geluid laten horen.

Begin 2022 leggen we ons nieuwe jaarplan voor aan de leden, met daarin alle denkrichtingen. We rekenen op jullie actieve bijdrage.

Namens het hele bestuur wens ik iedereen een succesvol en vooral gezond 2022!

Frederieke Schmidt Crans
Voorzitter Bovib

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen