Nieuwsberichten

Debat over arbeidsmigratie tijdens Arbeidsmarktpoort: 'WTTA biedt kansen om boeven te pakken'

Debat over arbeidsmigratie tijdens Arbeidsmarktpoort: 'WTTA biedt kansen om boeven te pakken'

Tijdens de derde Arbeidsmarktpoort stonden arbeidsmigratie en de nieuwe uitzendwet centraal. Nieuw Sociaal Contract is enthousiast over de Wet TTA, de nieuwe wet voor uitzendbureaus en andere bedrijven die medewerkers ter beschikking stellen. Oud-politicus Gert-Jan Segers presenteerde nieuwe oplossingen.

Tweede Kamerlid Tjebbe van Oostenbruggen van Nieuw Sociaal Contract (NSC) steunt de Wet “toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten” (Wet TTA). “We hebben er in Nederland een handje van waterige compromissen te sluiten, maar het is nu tijd voor actie”, zei Van Oostenbruggen dinsdag tijdens de derde Arbeidsmarktpoort, een initatief van onder andere Bovib. “De Wet TTA biedt kansen om boeven aan te pakken. Rechtgeaarde ondernemers hebben van deze nieuwe wet niets te vrezen.”

Toekomst van arbeidsmigratie

NSC ziet de Wet TTA als een belangrijke stap om misstanden rond arbeidsmigratie tegen te gaan, benadrukt Van Oostenbruggen. Hij deed dit tijdens de derde Arbeidsmarktpoort, een discussiebijeenkomst over de toekomst van arbeidsmigratie georganiseerd door brancheverenigingen Bovib, VvDN en ONL voor Ondernemers.

De WTTA is een wetsvoorstel van demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De Tweede Kamer begint eind mei met de behandeling van de wet die ervoor moet zorgen dat werkgevers uitsluitend zaken kunnen doen met uitzenders en detacheerders die getoetst en toegelaten zijn.

‘Zorgelijk’ veel uitleners in Nederland

NSC-kamerlid Van Oostenbruggen vindt het zorgelijk dat 20.000 ondernemers in Nederland iets doen rond arbeidsbemiddeling, maar dat nog geen 10% van hen lid is van een erkende branchevereniging. “In België zijn dat er veel minder, daar moeten wij ook naartoe”, vindt hij.

Binnen de branche is kritiek op de Wet TTA, maar die vindt Van Oostenbruggen minder relevant. “Ondernemers die het goed doen, hebben niet te vrezen. Als we nu niets doen, dan loopt de situatie uit de hand en moeten we uitzendarbeid op den duur nog meer beperken.”

Grip op immigratie

NSC is kritisch over arbeidsmigratie. In het verkiezingsprogramma staat dat de instroom fors omlaag moet. De partij wil strikte eisen stellen aan de arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten.

“Grip op arbeidsmigratie vraagt om pijnlijke keuzes”, zegt Van Oostenbruggen. “Bijvoorbeeld over welk type werk we in Nederland willen laten plaatsvinden. Het land is te klein voor nog meer glastuinbouw en ‘distributiedozen’. De discussie over arbeidsmigratie begint dus bij wat goed is voor Nederland.”

Van Oostenbruggen reageerde daarmee ook op de inleiding van Gert-Jan Segers. De oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie vatte in die inleiding zijn ‘Deltaplan Grip op Arbeidsmigratie’ samen. Segers maakte dat plan op uitnodiging van Frank van Gool, de voormalig eigenaar van Otto Workforce.

Geen uitzendcontract voor arbeidsmigranten

Volgens Segers kan Nederland simpelweg niet zonder arbeidsmigratie. “We gaan ambitieuze klimaatdoelstellingen niet halen zonder immigratie. Daarnaast lopen de tekorten in de zorg razendsnel op. Als we het gesprek over migratie niet aan gaan, zullen er mensen achter de voordeur dood gaan omdat er te weinig personeel is in de zorg.”

Maar het debat over arbeidsmigratie zit vast, zegt de oud-politicus. “Een groep zegt: ik ben tegen, want er is sprake van uitbuiting en flex beperkt innovatie. Een andere groep zegt: het is nodig voor economie, we kunnen niet anders. En daar blijft het dan bij.”

Vertrouwenwekkende voorstellen

In zijn Deltaplan presenteert Segers ‘vertrouwenwekkende voorstellen’ als antwoord op de bezwaren tegen arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie blijft nodig maar er zijn meer manieren om het werk gedaan te krijgen, zegt hij. Zo moeten we meer doen om mensen meer uren of langer te laten werken. Verder denkt ook hij dat we moeten stoppen met bepaalde economische activiteiten.

Zie meer over de voorstellen van Segers op deze website

Oranjekaart

De arbeidsmigratie die dan nog nodig is, moet ‘functioneel, gereguleerd en altijd tijdelijk’ zijn. Segers denkt aan een ‘oranje kaart’, toegang voor arbeidsmigranten die specifieke vaardigheden hebben. Ze kunnen hier dan maximaal een periode van vijf jaar werken, zonder gezinshereniging.

Van Oostenbruggen vindt dat maar niks. “Het idee van een oranjekaart is een verruiming van de regels die er nu zijn. Het betekent dat je een pasje krijgt om hier vijf jaar te blijven, ook zonder werk. Dat gaat de verkeerde kant op.”

Verder wil Segers uitzendconstructies verbieden voor arbeidsmigranten. Zij moeten rechtstreeks in dienst komen bij een werkgever, zodat zij meer zekerheid hebben. “Een vaste baan, vijf jaar met arbeidsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met werknemers. Met een nieuwe rol voor bemiddelaars: werving, opleiding, zorgen voor integratie, begeleiding, huisvesting. ”

Scherp, geslaagd debat

De Arbeidsmarktpoort was een geslaagd, scherp debat over een actueel politiek onderwerp. Het onderwerp arbeidsmigratie was een belangrijk discussiepunt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.

Met de recent verschenen rapporten van de Adviesraad Migratie en de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 staat het onderwerp nog steeds hoog op de politiek-bestuurlijke agenda, maar oplossingen zijn er nog niet. In een gepolariseerd politiek en maatschappelijk landschap is een ‘voorspelbare’ overheid met duidelijke regels essentieel. De discussieavond van ONL, VvDN en Bovib gaf mooi inzicht in de keuzes die er te maken zijn.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen