Nieuwsberichten

Marc Nijhuis (Bovib) over arbeidsmarktplan van het kabinet: ‘Flex en zzp komen er bekaaid vanaf’

Marc Nijhuis (Bovib) over arbeidsmarktplan van het kabinet: ‘Flex en zzp komen er bekaaid vanaf’

Bovib-voorzitter Marc Nijhuis reageert op de kabinetsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen. “Het plan is niet in balans.”


Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een plan om te zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Maandag maakte zij bekend hoe ze schijnzelfstandigheid wil terugdringen, flexwerkers meer zekerheid wil geven en zal zorgen voor meer wendbaarheid.

Onevenwichtig

“Het plan is niet in balans”, zegt voorzitter Marc Nijhuis namens onze branchevereniging. Hij benadrukt de opdracht uit het regeerakkoord voor minister Van Gennip: de arbeidsmarkt toekomstbestendig maken. Zij zou haar beleid vormen op basis van twee adviezen: het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en het hoofdstuk Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen uit het MLT-advies van de SER.

“Veel plannen komen voort uit deze rapporten, maar ik mis het evenwicht waar de Commissie Borstlap om vroeg,” zegt Nijhuis. “Borstlap had het over werk aan drie rijbanen tegelijkertijd: vast, uitzend en zzp. Vaste arbeidscontracten krijgen nu groot onderhoud, maar uitzend en zzp komen er bekaaid vanaf.”

Nijhuis vindt dat de minister te weinig luistert naar de werkende. “Flex blijft groeien. Moderne werkenden hebben behoefte aan flexibiliteit, zij willen zelfstandiger werken. Daar zie ik weinig van terug in dit plan. We zijn te veel bezig met systemen en te weinig met de werkenden.”

Onderscheid tussen werknemer en zzp’er

In de brief staat ook hoe de minister werkt aan verduidelijking van de wetgeving om te kunnen bepalen wanneer een werkgever een zelfstandige mag inhuren. Ze houdt daarbij in elk geval vast aan het criterium ‘inbedding van het werk’, ondanks kritiek van partijen zoals de Bovib. Dat vindt Nijhuis een teleurstelling. Hij verwacht dat deze term het alleen maar moeilijker maakt om te oordelen of iemand als werknemer of zzp’er mag werken.

De minister wil de norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit het Burgerlijk Wetboek gaat verduidelijken. De hoofdelementen zijn ‘materiële ondergeschiktheid’ (toezicht, instructies) en ‘organisatorische inbedding van het werk’. ‘Zelfstandig ondernemerschap’ is juist een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Ondernemerstoets eerst

“De contra-indicatie vind ik positief”, zegt Nijhuis. “Ik stel voor om die vooraan te plaatsen in de beoordeling. Kijk eerst of iemand kwalificeert als ondernemer, anders gezegd: is hij evident zelfstandige? Zo ja, laat hem met rust. Zo niet, kijk dan eens hoe het werk moet worden uitgevoerd zodat het wel past bij ondernemerschap.”

Bovib komt in actie, zegt de voorzitter. De branchevereniging is nu al in gesprek over de voortgangsbrief over werken met zelfstandigen met het ministerie van Sociale Zaken. Dat doet Bovib samen met andere branchorganisaties in het domein van flexibel werk. “We blijven uitleggen waarom ‘inbedding’ geen heil biedt en toetsing op ondernemerscriteria wel meer duidelijkheid geeft.”

Aov voor zelfstandigen te eenzijdig

Tot slot is de Bovib voorstander van een gelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen. Daar werkt de minister aan met afbouw van de zelfstandigenaftrek en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen.

Die laatste maatregel is nogal dwingend en eenzijdig, vindt de Bovib-voorzitter. “Een aov voor iedereen is een betere oplossing”, vindt hij. “Dat is minder ingewikkeld en leidt tot meer draagvlak, want iedere werkende voelt zich erkend. Ga dus aan de slag met een inclusieve aov voor alle werkenden.”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen