Nieuwsberichten

Nieuwe Bovib-voorzitter Marc Nijhuis: ‘Onze branche doet ertoe’

Nieuwe Bovib-voorzitter Marc Nijhuis: ‘Onze branche doet ertoe’

Marc Nijhuis is de nieuwe voorzitter van Bovib, de branchevereniging voor intermediairs en brokers. Wie is hij? En welke plannen en visie heeft hij voor de Bovib?


Financieel directeur Marc Nijhuis van intermediair Circle8 is de nieuwe voorzitter van de Bovib. Begin januari 2023 volgde hij Frederieke Schmidt Crans op, die de functie drie jaar vervulde.

Nijhuis is betrokken bij de Bovib sinds de oprichting van de branchevereniging, maar zat de afgelopen jaren in een ander bestuur. Tot 2022 was hij algemeen bestuurslid en penningmeester bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Hij heeft daar een flink netwerk binnen de flexbranche opgebouwd. Dat komt hem naar eigen zeggen goed van pas bij zijn nieuwe rol als Bovib-voorzitter.

Samenwerking en professionalisering

Bijvoorbeeld nu Bovib meer wil samenwerken andere belangenbehartigers, zoals NBBU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO), Raad voor Interim Management (RIM) en de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). “We kunnen elkaar versterken”, zegt de nieuwe Bovib-voorzitter. “Verder is de Bovib klaar voor professionalisering.”

Nijhuis: “De afgelopen 10 jaar hebben we veel bereikt dankzij de proactieve inzet van de leden. Om de continuïteit van de vereniging op lange termijn te borgen, gaan we nu een bureau inrichten. Op die manier bereiden we ons voor op de komende jaren. Er komt heel wat op ons af aan nieuwe wet- en regelgeving.”

Hij ziet zichzelf vooral als de facilitator van het proces. “Als voorzitter wil ik niet dicteren hoe het moet, maar mogelijk maken wat gewenst is. Daarom ga ik komende tijd in gesprek met diverse leden. Ik wil weten hoe zij de toekomst zien en welke behoeftes ze hebben.”

Visie op wet- en regelgeving

Nijhuis ziet een belangrijke rol voor de Bovib in het politieke debat over zelfstandig professionals en flexibele arbeid. Zijn voorgangers hebben daar een stevige basis voor gelegd. “De Bovib kan de politiek wegwijs maken in die veranderende wereld van werk. Onze leden hebben een goed beeld van de wensen en uitdagingen van zowel zelfstandig professionals als opdrachtgevers.”

Hoe ziet die veranderende wereld van werk eruit? “Organisaties ontwikkelen in rap tempo. Daarbij hoort dat ze op verschillende momenten andere competenties nodig hebben. Tegelijkertijd groeit de groep professionals die graag werkt voor verschillende opdrachtgevers. Kortom, de behoefte aan flexibiliteit blijft groeien.”

Minder verschillen tussen contractvorm

De huidige wetgeving past niet meer bij deze tijd, zegt hij. “De verschillen tussen contractvormen moeten kleiner worden. Er is een gelijk fiscaal speelveld nodig voor alle werkenden, iedereen moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Zelfstandig professionals moeten de ruimte krijgen, maar het mag niet zo zijn dat zij hun risico op arbeidsongeschiktheid en de kosten voor pensioen afwentelen op algemene middelen.”

Veel zelfstandig professionals zijn het daarmee eens, merkt hij. “Elke professional die ik spreek, betaalt liever meer belasting dan dat hij zijn zelfstandigheid moet opgeven”, zegt Nijhuis. “Ik heb het dan wel over de zelfstandige kenniswerkers met een relatief hoog uurtarief. Het zijn experts die hun talenten graag inzetten voor diverse opdrachtgevers. De ene keer werken ze voor een energiebedrijf, dan weer voor de overheid. Zij willen niet op de payroll van één bedrijf staan.”

Rechtspositie voor de zzp’er

Misstanden in de flexbranche moeten we aanpakken, vindt de voorzitter. “Dat is in belang van ons allemaal. Maar het moet wel op de juiste manier gebeuren. Pak de boosdoeners aan, zonder dat je het gros van de inleners onnodig veel regels oplegt. Daar kan de Bovib de politiek bij helpen.”

Nijhuis vindt dat het tijd is voor een eigen rechtspositie voor zzp’ers. “Nu zijn er maar twee smaken: werknemer of ondernemer”, zegt hij. “Dat doet geen recht aan de manier waarop veel mensen willen werken. Vervolgens kun je sectoraal beleid voeren om onderscheid te maken tussen de verschillende type contracten. Een Uber-bezorger is tenslotte echt een ander type dan de IT’er, recruiter of communicatieprofessional.”

Van aanbestedingen tot diversiteit

Verder wil Nijhuis aan de slag met allerlei onderwerpen die van belang zijn voor het dagelijks werk van de Bovib-leden. “Ik wil weten welke ontwikkelingen invloed hebben op onze leden. Vervolgens kunnen we daar gezamenlijk oplossingen voor vinden.”

Als voorbeeld noemt hij aanbestedingen. “Er is flinke marktwerking bij aanbestedingen, maar is die wel in ieders voordeel? Doen we het slim, waar zien wij verbetering? Om tot eerlijke werkwijzen te komen, gaan we in overleg met aanbestedende dienstverleners. Als we samenwerken voorkomen we ook juridische discussies achteraf. Verbetering en samenwerking zijn zowel in het belang van aanbestedende dienstverleners als de sector.”

Verder wil hij samenwerken aan thema’s zoals diversiteit en inclusie. “Als we het willen, kunnen we vooroplopen als branche”, zegt Nijhuis. “Daar wil ik over praten met de leden. Wat is ons standpunt over diversiteit? Welke verantwoordelijkheid willen we nemen? Wat hebben we daarvoor nodig van elkaar en van inleners? Dit bespreek ik graag branchebreed.”

Tot slot zou hij graag samen meer informatie verzamelen over de intermediaire sector. “Wat is bijvoorbeeld ons totale volume? Dat is hartstikke interessant en laat ook aan anderen zien: onze branche doet ertoe.”

Marc Nijhuis spreekt tijdens de Werf& en ZiPconomy Webinar Week over de nieuwe zzp-wetgeving en de effecten op inhuur. Schrijf je hier in!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen