Nieuwsberichten

Nieuwe uitzendwetgeving biedt kansen voor Bovib-leden

Nieuwe uitzendwetgeving biedt kansen voor Bovib-leden

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) biedt kansen voor doorleners zoals MSP-dienstverleners en brokers. Patrick Tom (Bureau Cicero) vertelde tijdens de algemene ledenvergadering hoe dat werkt.


Hoe kun je je voorbereiden op de verplichte certificering voor uitzenders? Tijdens een goedbezochte algemene ledenvergadering (ALV) van Bovib bij HeadFirst in Hoofddorp kregen MSP-dienstverleners, brokers en zzp-bemiddelaars volop informatie.

Nieuws over de Bovib

Voorzitter Marc Nijhuis begon de ALV met een update over de ontwikkelingen binnen de Bovib. Onze branchevereniging is namelijk steeds verder aan het professionaliseren. Sinds kort is Alexander Kist (W&RK advies) is de nieuwe kwartiermaker en interim-directeur van Bovib. Samen met het bestuur is hij bezig met het inrichten van een professioneel bedrijfsbureau.

Ook de werkgroepen zijn druk aan de slag. Zo is het keurmerk continu in ontwikkeling, wordt onboarding van nieuwe leden verbeterd en organiseert de werkgroep Leden volgend jaar vele bijeenkomsten. In het eerste kwartaal van 2024 staan onder meer een Bovib Businessclub en een rondetafelsessie gepland.

Lobby en politiek

Verder versterkt Bovib de samenwerking met andere brancheorganisaties, onder andere VNO-NCW. We hebben zowel een eigen als een gezamenlijke (met NBBU, VvDN, RIM en de zelfstandigenorganisaties VZN en PZO) reactie op de internetconsultatie over de nieuwe zzp-wet ingediend.

Komende tijd krijgt de werkgroep Lobby het flink druk, vertelde werkgroeplid Sem Overduin (Headfirst). “We zullen aandacht vragen voor de arbeidsmarkt en het zzp-dossier tijdens de formatieonderhandelingen”, zei hij. “Er ontstaan binnenkort nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. Daarom zullen wij ook kennismaken met nieuwe woordvoerders op de portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).”

Relaties met Tweede Kamerleden zijn erg belangrijk, want het kabinet bereidt volop nieuwe wetgeving voor die impact heeft op onze branche. Zo presenteerde demissionair minister Karien van Gennip (SZW) in oktober zowel het concept-wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) als het voorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta).

Wtta en toelatingsstelsel

Bovib nodigde expert  Patrick Tom (directeur Bureau Cicero) voor een toelichting op de Wtta. Hij vertelde dat er eerder sprake was van een verplicht certificeringsstelsel, maar na forse kritiek van de Raad van State stelt de minister nu een publiek toelatingsstelsel voor. 

Dat houdt in dat bedrijven vanaf 2026 alleen arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen als zij zijn toegelaten. De voorwaarden zijn onder andere: 

 • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving

 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

 • Financiële zekerheid met een waarborgsom van 100.000 euro (50.000 bij een voorlopige toelating). Dat hoeft niet als je als uitlener 4 jaar onafgebroken in het handelsregister bent ingeschreven en een verklaring van de Belastingdienst hebt dat je al je omzetbelasting, loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen, premies voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet hebt afgedragen.

Verder belangrijk om te weten:

 • De toelatingsplicht geldt vanaf 1 januari 2026.

 • Ook doorleners zoals MSP-dienstverleners en brokers moeten straks in het register staan.

 • De minister wil uitleners stimuleren om vóór 1 juli 2025 toelating aan te vragen en zich in aanloop daarnaartoe vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA)

 • Het normenkader van de SNA is de basis om te bepalen of een uitlener toegelaten wordt. Bovenop die normen komen nog eisen zoals het juiste cao-loon betalen en het verzorgen van huisvesting voor arbeidsmigranten.

 • Private inspectieinstellingen controleren waarschijnlijk twee keer per jaar of uitleners aan het normenkader voldoen.

 • Wie straks iemand wil inlenen, mag dat alleen doen via toegelaten uitleners. Daartoe wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd.

 • Opdrachtgevers kunnen in het openbare register checken wie toegelaten is.

 • De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de toelatingsplicht en kan boetes uitdelen aan zowel uitleners als inleners.

Partijen zoals Bureau Cicero doen straks de controles. Ook voor inspectie-instellingen is nog veel onduidelijk over de nieuwe wet, vertelde Tom. “De wetgeving is echt nog in de maak”, zei hij. “Wat wel duidelijk is, is dat je snel moet zijn als uit- of doorlener. Er worden meer aanvragen verwacht dan de inspecteurs straks in één keer aankunnen. Daarom geldt er een overgangsrecht. Om daaronder te vallen, moet je in het register staan van het SNA-keurmerk. Regel dat dus zo snel mogelijk.”

Toegevoegde waarde bieden

Tom ziet mogelijkheden voor doorleners om toegevoegde waarde te bieden. “Dit is een mooie kans voor jullie”, zegt hij. “Jullie kunnen opdrachtgevers informeren en ondersteunen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.”

Dat denkt ook Nijhuis. “We kunnen onszelf op de kaart zetten als branche”, zegt hij. De voorzitter roept leden op het nieuws goed in de gaten te houden en zich te verdiepen in de wet. “Samen met Bureau Cicero houden we jullie op de hoogte. Heb je vragen? Dan kun je bij ons terecht.”

De presentatie van de kennissessie door Patrick Tom is op aanvraag beschikbaar via secretariaat@bovib.nl, exclusief voor Bovib-leden.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen